BRUYO s.r.o.

Štúrova 1541/16

901 01 Malacky


IČO: 45985871

DIČ: 2023186990

IČ DPH: SK2023186990

Obchodný register vedený pri okr.súde Bratislava I,    

odd.Sro, vložka č.70505/B

email: bruyo.sk@gmail.com

tel. + 421 903 460 595


V prípade záujmu nás kontaktujte.
Cenovú ponuku vypracujeme na základe projektovej


dokumentácie, prípadne prídeme na obhliadku.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami.