Ponúkame riešenia pre širokú škálu objektov a stavieb.
- rodinné a bytové domy


- občianske budovy


- väčšie priemyselné objekty
- odborné vedomosti overené dlhodobou praxou


- bezplatná obhliadka a odborné zhodnotenie stavu strechy


- návrh technického riešenia, osobný prístup, prijateľná cena


- úspešná realizácia, záručný a pozáručný servis

Naše rozsiahle skúsenosti z oblasti strešných konštrukcií spolu s odborným riešením  detailov sú zárukou kvalitne vyhotovenej strechy, funkčného dizajnu a  priaznivého pomeru cena / kvalita. Pri výstavbe nových striech sa riadime platnými normami a zákonmi, zohľadňujeme ekonomické a estetické požiadavky zákazníka. Strecha ako dôležitý prvok stavebného objektu, musí byť  spoľahlivá a trvácna, aby mohla bezproblémovo a dlhodobo chrániť objekt pred poveternostnými a klimatickými vplyvmi. Garantujeme strechu ako komplex, ktorý  spĺňa všetky požiadavky: kvalitu a trvanlivosť použitých materiálov, správne a odborne  vyhotovené detaily, rýchlosť a precíznosť prác, dodržiavanie dohodnutých termínov, záručný a pozáručný servis a v neposlednom rade i priaznivú cenu. Pri voľbe optimálnych materiálov a detailov berieme do úvahy klimatické podmienky, lokalitu, funkčné využitie a estetické výrazové prostriedky. Vaša nová strecha sa u nás začína bezplatným poradenstvom a konzultáciami o potrebách a predstavách klienta s ohľadom na finančné možnosti. Na základe projektovej dokumentácie nasleduje ponuka a výber vhodných materiálov a technologických postupov a následne vyhotovenie cenovej ponuky. Venujeme sa rovnako zodpovedne  realizáciám striech rodinných domov ako aj bytových domov, občianskych budov i  väčších priemyselných objektov.

Základným predpokladom predĺženia životnosti strešného plášťa je jeho kvalifikovaná rekonštrukcia v kombinácii s vhodne navrhnutými a kvalitnými materiálmi. Naše skúsenosti hovoria, že väčšina starých striech má niekoľko vrstiev asfaltovaných pásov ktoré sa postupom času natavovali. Natavovať ďalšie  vrstvy asfaltovaného pásu nie je vždy spávnym riešením a preto je nutné komplexné posúdenie existujúceho stavu strechy a návrh vhodného riešenia pre spoľahlivú funkciu strešného plášťa. Pre posúdenie skutočného stavu a správny návrh riešenia doporučujeme  prevedenie sondy, ktorá zistí skladbu strešnej konštrukcie, vlhkosť v strešnom plášti, počet a zloženie jednotlivých vrstiev. Následný návrh riešenia je na základe získaných informácii efektívny, zabežpečí kvalitu strešného plášťa a dlhú životnosť.